Kisközösségek Átalakulásban

Kisközösségek Átalakulásban programban alulról szerveződő, jó gyakorlattal* rendelkező közösségeket, településeket, csoportokat kötünk össze abból a célból, hogy megismerjék egymást, hogy tanuljanak egymás tapasztalataiból.Jelenleg az alábbi közösségek dogloznak együtt a KKA programban, tapasztalatot cserélnek:

 

Számos előremutató kísérlet van Magyarországon, amikre büszkék lehetünk!

 

A projekttel olyan közösségek kerülnek kapcsolatba, amelyek különben nem valószínű, hogy érintkeznének egymással. A projekt során 15-20 közösség dolgozik, amelyek már elkezdték az „átalakulást”, vagy kísérleteznek a helyi kapacitásokon alapuló, fenntarthatóságot szolgáló gyakorlati lépésekkel

Amikor egy közösség rátalál egy jó gyakorlatra, amit maguk is megvalósítanának, segíteni tudjuk őket, hogy azt létrehozzák és működtessék a saját közösségükben. A gyakorlati megvalósításra helyezzük a hangsúlyt, hogy legyen tapintható, látható eredménye a közös munkánknak. Olyan fejlesztéseket indítunk együtt, amiktől a helyi közösség erősebb lesz a lokális gazdaság, élelmiszer-ellátás vagy helyi infrastruktúra terén.

Fontos, hogy ugyanakkor a jó gyakorlat maga a folyamat, és nem csupán egy produktum.  A folyamat, melyben a közösség kialakul, fejlődik, tapasztal, és életre kelti álmait. Ebben egymás segítségére vagyunk, ahogy újra tanulunk együttműködni, kihozni a legjobbat a körülöttünk lévő emberekből, a közösségeinkből.

Az átalakulás folyamatához a magyar kezdeményező közösségek által és a nemzetközi Átalakulás mozgalomban összegyűjtött tapasztalatokat és módszertant is felhasználjuk úgy, hogy az válaszolni tudjon a mindenkori helyi igényekre.

Ezt a folyamatot követjük nyomon a projekt honlapján, és aktuális események, témákkal kapcsolatos újdonságok a Kisközösségek Átalakulásban facebook-oldalon jelennek meg.

*Jó gyakorlat (angolul best practice): egy módszer vagy tevékenység, amely olyan újszerű, építő jellegű megközelítéseket, technikákat tartalmaz, amelyek már hozzájárultak, vagy hozzá fognak járulni egy adott közösség helyi, minőségi életszínvonalának emeléséhez, és más közösségek számára is átvehető példaként szolgálhatnak, illetve megfelelnek a KKA programban kijelölt alapvető céloknak. 

A program a Norvég Alap Makro Projekt finanszírozásával jött létre, a Védegylet és a Profilantrop szervezésében és a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás 2014-es programjának támogatásával.