Fejlődő struktúra

Fejlődő struktúraKihívás

Amikor valaki elkezd a helyi átalakulás kérdéseivel foglalkozni, hamar úgy érezheti, hogy összecsapnak a feje felett a hullámok, amikor rájön, hogy a szükséges változtatások mennyire mélyrehatóak és bonyolultak. Hogyan lehetséges ennyi problémát megoldani és mindegyik fontosnak ítélt területen egyszerre tevékenykedni?

Megoldás

Hálistennek nem kell senkinek szupermenné vagy szupernővé válnia, és mindent magára vállalnia. Inkább arról van szó, hogy a helyi kezdeményezést úgy kell kialakítani, hogy az az átalakulást kezdeményező embereknek legyen segítségére, és az ő ötleteik, idejük és képességeik építsék a közösséget. Az Átalakulás kezdeményezését tekintsük úgy, mint egy katalizátort, ami hátteret biztosít, és támogatást nyújt a kibontakozó projekteknek, pl. az adminisztrációval, a sajtómunkában vagy a támogatásszervezésben, és ugyanakkor tudatosítja a kezdeményezés hasznát és azt, hogy az része egy nagyobb egésznek.

Projekttámogatás

Az egyik dolog, ami az Átalakulás folyamatának részévé vált az a „Projekttámogatás” fogalma. Ennek lényege, hogy az Átalakulás kezdeményezése nem azt jelenti, hogy mindent egy valaki csinál: egy személyben fejlesztő, bank, energiaellátó, földbirtokos, továbbképző szervezet stb. Arra sincs szükség, hogy minden feladatot egyedül végezzen el. A szerepe inkább az, hogy katalizálja, inspirálja és segítse a kibontakozó projekteket, és olyan módon jöjjön létre, hogy amennyire lehetséges, segítséget nyújtson a projektekben résztvevő embereknek.

Struktúra

Ez az Átalakulás kezdeményező csoport felépítésével kapcsolatos: a kezdeményező csoport a folyamat elindítására jön létre. Az elképzelés az, hogy az alapítók a projekt előrehaladtával, amikor már kialakul a döntéshozó és szervezeti struktúra, egyre inkább a problémamegoldó feladatokra koncentrálnak. Érdemes utána olvasni annak, hogy hogyan lehet létrehozni munkacsoportokat, és mi a kezdeményező csoport szerepe, így jobban érthető lesz az Átalakulás kezdeményezés szerepe is. A kialakításuk tükrözni fogja a csoport jellegét, az együttműködés módját és a döntések meghozatalának módját. Erről bővebben a „Sikeres csoportok” címszó alatt.

A kezdő lökés

Egy egészséges Átalakulás projektben figyelnek arra, hogy mindig legyen idő mások ötleteit végighallgatni, segítséget nyújtsanak a fontos új területek beindításában és támogassák a kezdeményező személyeket. Ez nagy áldozatnak tűnhet, ha egy alapító a saját maga vagy a központi mag által fontosnak tartott ügyhöz szeretne megnyerni embereket. Az elején mindenképpen fontos, hogy a lényeges helyi problémák széles skálájánál egyensúlyban tartsuk a kezdeményező és a támogató szerepet. Ez lehet, hogy azzal jár, hogy kezdetben az eredetileg kulcsproblémákként meghatározott dolgok háttérbe szorulnak, de ez nem felesleges időpocsékolás. Olyan embereket kell megnyerni, akik képesek a nekik fontos dolgokban cselekedni. Amikor a kezdeményezés már megerősödött és a kezdeményező csoport tagjai munkacsoportokba szerveződnek, mindenkinek lesz alkalma a szívéhez közel álló problémával foglalkozni, feltéve, hogy az egész projekt szilárd lábakon áll.

A Szövetség az Élő Tiszáért - SZÖVET hat kistérségi akciócsoporttal végzi a tevékenységét.  Az Akciócsoportok napi kapcsolatban állnak a helyi önkormányzatokkal, gazdálkodókkal, civil szervezetekkel. Tájgazdálkodási kezdeményezések megvalósításában, helyi termékek értékesítésében, pályázatok keresésében és elkészítésében segítenek az érdeklődőknek. Az akciócsoportok munkáját egy néhány fős csoport koordinálja.  

Az egyesület célja a Tisza folyó vízgyűjtőjén élők megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása. Tevékenységei közé tartozik a helyi termékek piacra juttatása, termékvédjegy kialakítása, helyi termékek arányának növelése a közétkeztetésben. A SZÖVET programjából nőtte ki magát a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletének Egyesülete.


Eredeti angol szöveg: Evolving structure