BAGázs mentorprogram

Bagon a telep helyzetéből, a benne élő családok anyagi lehetőségeiből, az aluliskolázottságból, a munkanélküliségből adódó társadalmi kirekesztődésük, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó kilátástalanság, céltalanság erősen megjelenik. A fentiek mellett megfigyelhető, hogy Bagon a fiatalok körében tipikus életutak jelennek meg: 13-14 éves korban elkezdenek a fiatalok bandába verődni, kábítószert használnak, egyre több az iskolai magatartási problémájuk, kimaradnak az iskolából és bűncselekményeket kezdenek elkövetni. A fenti problémák csökkentése érdekében egy komplex program kidolgozásának és megvalósításának igénye fogalmazódott meg a helyi szakemberekben.

A Bagi mentorprogram 2010-ben kezdte meg működését, azóta több változáson is keresztülment, de folyamatos, sőt, bővülő. 2013-ban már 3 csoportra bontva Férfi, Női és Fiatalokat támogató mentorprogram működött a telepen. A mentorprogramok sokszínűsége biztosítja, hogy minden korosztály megtalálja a hozzá leginkább illeszkedő támogatási formát – ezzel szeretnénk a sokszínűséget és a fejlesztést minél inkább kiterjeszteni és hatékonnyá tenni.Bagon a telep helyzetéből, a benne élő családok anyagi lehetőségeiből, az aluliskolázottságból, a munkanélküliségből adódó társadalmi kirekesztődésük, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó kilátástalanság, céltalanság erősen megjelenik.

Cél: 

A mentorképzésen célul tűztük ki a mentorok azon készségeinek a fejlesztését, amelyek a mentoráláshoz alapvetően szükségesek (kommunikációs készség, egymásra figyelés, segítés, visszajelzés adása), valamint megismerkedjenek a mentorálás lényegével és képessé váljanak a kutatáshoz szükséges adminisztrálásra. Emellett célunk volt, hogy megtanuljanak csoportban dolgozni és csoportban egymást támogatni.

A hatékony tanulás érdekében alapvetően a tapasztalati tanulás módszerére támaszkodtunk, amely lehetőséget adott arra, hogy az eleve meglévő tudásukra, képességeikre építsünk, valamint arra, hogy sikerélményre tegyenek szert.

2013-ban elindult a fiataloknak szóló program mellett a felnőtteket célzó férfi és női mentorprogram. Férfiak esetében a cél annak elősegítése, hogy a résztvevők közös erővel, egymást támogatva változtatni tudjanak életkörülményeiken, lakókörnyezetük komfortosabbá váljon. Nők esetében pedig, mivel ők zárkózottabbak, visszahúzódóbbak férfiak jelenlétében, a cél egy olyan közeg megteremtése, ahol a program résztvevői szabadabban, „tabuk nélkül” oszthatják meg egymással gondolataikat, érzéseiket, örömeiket, nehézségeiket, reflektálhatnak saját szerepükre a közösségben.

Lépések: 

2010-ben a helyi gyermekjóléti szolgálat megkeresésére közösen, akkor még az Igazságügyi Hivatal támogatásában, megszerveztünk egy két hetes nyári napközis tárbort, aminek szervezésében és lebonyolításában több mint 20 önkéntes vett részt. A programmal célunk volt, hogy jobban megismerjük a helyi viszonyokat, annak érdekében, hogy egy helyben megfelelő célcsoportra fókuszáló mentorprogramot tudjunk kidolgozni.

A mentorok között két nagy csoportot tudtunk egymástól elhatárolni, a sorstársakat és a kortársakat. A sorstársak a bagi romtelep lakói, míg a kortársak egyetemista fiatalok.
2010. októberben pártfogoltak motiválásával kezdtünk hozzá a program szervezéséhez, két hónapon keresztül minden találkozásunk alkalmával beszéltünk a mentorprogramról. Annak érdekében, hogy a motivációjuk, elköteleződésük a program iránt még erősebb legyen, a Mátrában lévő Hidegkúti Turistaházba szerveztük a képzést, amely nagy jelentőséggel bírt számukra, mert többen a jelentkező sorstársak közül akkor utaztak el először több napra otthonról.
A kortársak többsége korábban már járt Bagon a nyári tábor alkalmával, illetve azt követően. Ismerték a bagi romatelepet és a sorstárs mentorokat is, ami erősítette a mentorok közötti kapcsolatot.

2012 februárjában 12 új helyi sorstárs valamint 10 budapesti nem sorstárs mentort képeztünk ki. Ez lehetővé tette, hogy 25-35 új mentoráltat vonjunk be a programba, annak érdekében, hogy a telepen a helyiek körében egyre nagyobb legyen a program támogatottsága.
A második mentorprogram eleme volt egy nyári tábor, a 3. Bagfeszt, amelyet a mentorok közösen szerveztek meg támogatás mellett.

2013 tavaszán kezdődött a 3. mentorprogram, aminek pénzügyi és szakmai hátterét egy, az Európai Unió által kiírt MEGAN (Mentoring for Excluded Groups and Networks) nemzetközi pályázat biztosítja.
Míg korábban a mentorprogramok résztvevői szinte kizárólag a telepen élő gyerekek és fiatalok közül kerültek ki mostanra a BAGázs tevékenysége a telepen élő felnőttek körében is ismertté és elfogadottá vált. Így kölcsönösen fogalmazódott meg az igény a felnőttek rendszeres foglalkoztatására, bevonására állandó, hosszú távú programokba.

Eredmények: 

A bagi telepen elfogadták és igényelték az önkéntesek jelenlétét, programok szervezését, emellett jobb rálátást biztosított nekünk a helyi kapcsolatokra, a közösség mindennapi életére. A mentorok szociális készségei nagyon sokat fejlődtek a program során, attól függetlenül, hogy sikeres mentori munkát tudtak-e végezni. Ehhez hozzájárult a vegyes csoportos mentorképzés, a rendszeres esetmegbeszélések, valamint az, hogy több a telepen kívüli, budapesti egyetemistával tudtak szoros, jó kapcsolatokat kialakítani.

Tanácsok: 

Nagyon sikeresnek bizonyult az a döntésünk, hogy nemek szerint választottunk mentoráltakat a mentoroknak, a hasonlóságok segítik a munkát, ezért könnyebben szót értettek.

Fontos kiemelni a projektünkben, hogy a kábítószer használat, alkoholfogyasztás a mentorok körében is probléma volt. Azok a mentorok, akik nem tudták a szenvedélyüket abbahagyni, nem váltak sikeres mentorrá, mert nem néztek fel rájuk a helyiek, komolytalannak tartották őket, így nem voltak hatással mentoráltjaikra.

A mentoráltak estében is nagyon fontos a motiváció, annak hiányában az érdemi mentorálás beindítása addig várat magára, amíg a mentor nem tudja kellő mértékben motiválttá tenni mentoráltját.

Kezdeményezők: 

Az Inclusion nevet viselő angol szervezet MOMIE (Models of Mentoring for Inclusion and Employment) projektje volt az első lépés a mentorprogram megvalósulásában, 2010-ben. A projekt célja volt az Angliában alkalmazott sorstárs segítői modell kipróbálása más európai országokban új célcsoporttal (veterán bűnelkövetők, börtönből szabadulók, roma fiatalok, szegénységben élő munkanélküliek). A projekt részeként Horváth Sarolta és Both Emőke pártfogó felügyelőket képezték ki Angliában arra, hogy sorstárs és nem-sorstárs mentorprogramot szervezzenek Magyarországon. A projektben kezdetben az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata vett részt partnerként, szerepüket 2011-ben vette át az akkor frissen alakult BAGázs Közhasznú Egyesület.

Kontakt személy: 
Both Emőke
Helyszín: 
Bag, roma telep Bag
Magyarország
HU
Témák: 
közösségi alapítvány
Címkék: 
Beszúrható kép: